Cho các phát biểu sau: a Glucozơ vừa...

Chương 2: Cacbohiđrat Cho các phát biểu sau: (a) Glucozơ vừa có tính ...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Cho các phát biểu sau:

(a) Glucozơ vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.

(b) Glucozơ tác dụng với H2 (dư) có xúc tác Ni đun nóng, thu được axit gluconic.

(c) Dung dịch của glyxin không làm đổi màu dung dịch phenolphtalein.

(d) Trong công nghiệp, axit axetic được điều chế bằng cách lên men giấm ancol etylic.

(e) Xenlulozơ tác dụng với anhiđrit axetic, sản phẩm dùng để điều chế thuốc súng không khói.

Số phát biểu đúng là

A. 5. B. 3. C. 4. D. 2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Các phát biểu đúng gồm có a,c,d

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP