Amin nào sau đây là amin bậc hai?...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Amin nào sau đây là amin bậc ha...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Amin nào sau đây là amin bậc hai? A. Isopropylamin. B. Etylmetylamin. C. Trimetylamin. D. Phenylamin

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP