Thực hiện các thí nghiệm sau: a Cho...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) ...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch Al2(SO4)3.

(b) Cho dung dịch chứa a mol NaOH vào dung dịch chứa a mol KHCO3.

(c) Sục khí NO2 vào dung dịch NaOH loãng, dư.

(d) Cho Fe3O4 vào dung dịch HCl đặc, dư.

(e) Cho bột Cu đến dư vào dung dịch FeCl3.

(g) Cho a mol P2O5 vào dung dịch chứa 2a mol NaOH. Sau khi kết thúc các phản ứng. Số thí nghiệm thu được dung dịch có chứa hai muối là A. 3. B. 6. C. 4. D. 5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

a thu được NaAlO2 Na2SO4 và NaOH dư

b thu được Na2CO3 và K2CO3

c thu được NaNO2, NaNO3 và NaOH dư

d thu được FeCl2, FeCl3 và HCl dư

e thu được FeCl2 CuCL2

g thu được NaH2PO4

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP