Hỗn hợp E gồm X là một axit...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Hỗn hợp E gồm X là một axit cacbox...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Hỗn hợp E gồm X là một axit cacboxylic mạch hở, không phân nhánh và Y là một ancol hai chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 3,36 gam E thu được 5,5 gam CO2 và 2,34 gam H2O. Mặt khác, khi cho cùng một lượng E trên phản ứng với Na dư thì thu được 784 ml khí H2 (đktc). Nhận định nào sau đây là đúng?

A. X có tên gọi là axit acrylic.

B. Y có công thức phân tử là C3H8O2.

C. X cho được phản ứng tráng gương.

D. X chỉ có một đồng phân cấu tạo duy nhất.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

E gồm có các nguyên tố C,H,O

BTKL ta có mO/E=1,6 vậy nO/E=0,1=2nCOOH + nOH

nH2=0,035 = 1/2 nCOOH + 1/2 nOH

Vậy nCOOH=0,03 nOH= 0,04

Vậy nAncol= 0,02

nCO2< nH2O Vậy ancol là ancol no 2 chức

nC =0,125 = 0,03/k . CX + 0,02 CY (k là số nhóm COOH của X)

Vậy 12,5 =3/k x CX +2 CY

Vậy k=2 vì CX CY nguyên và X không phân nhánh

Vậy 1,5 CX +2 CY =12,5

Ta được CX=3 CY=4 thỏa đề

X là CH2(COOH)2 Y là C4H8(OH)2

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP