Hợp chất hữu cơ nào sau đây có...

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime Hợp chất hữu cơ nào sau đây có kh...

0
Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

Hợp chất hữu cơ nào sau đây có khả năng cho được phản ứng trùng ngưng tạo polime?

A. Toluen. B. Propen. C. Stiren. D. Axit ω-aminoenantoic

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP