Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Dung dịch nào sau đây làm quỳ t...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím hóa xanh? A. Lysin. B. Glyxin. C. Axit glutamic. D. Alanin

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP