Điều khẳng định nào sau đây là...

Chương 2: Cacbohiđrat . Điều khẳng định nào sau đây là sai? A. Glucoz...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

. Điều khẳng định nào sau đây là sai?

A. Glucozơ và fructozơ đều thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với H2 (xúc tác Ni, t°).

B. Glucozơ và fructozơ đều tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng.

C. Saccarozơ chỉ tồn tại dạng mạch vòng.

D. Dùng Cu(OH)2 có thể nhận biết được glucozơ và saccarozơ

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP