Hai cặp chất nào sau đây đều cho...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Hai cặp chất nào sau đây đều cho đ...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Hai cặp chất nào sau đây đều cho được phản ứng thủy phân?

A. Triolein và glucozơ. B. Glixerol và saccarozơ. C. Etylen glicol và fructozơ. D. Saccarozơ và xenlulozơ

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP