Xà phòng hóa 80 1 gam tristearin với...

Chương 1: Este - Lipit Xà phòng hóa 80,1 gam tristearin với dung dịch...

0
Chương 1: Este - Lipit

Xà phòng hóa 80,1 gam tristearin với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được glixerol và m gam muối. Giá trị m là

A. 95,22. B. 82,62. C. 86,94. D. 90,90

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

n chất béo =0,09

m muối C17H35COONa =0,27 x 306 = 82,62g

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP