Xà phòng hóa hoàn toàn 10 5 gam...

Chương 1: Este - Lipit Xà phòng hóa hoàn toàn 10,5 gam este X (C2H4O2...

0
Chương 1: Este - Lipit

Xà phòng hóa hoàn toàn 10,5 gam este X (C2H4O2) với dung dịch KOH vừa đủ, thu được m gam muối. Giá trị m là

A. 14,70. B. 17,15. C. 14,35. D. 11,90.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

X là HCOOCH3 (0,175 mol)

Khối lượng muối HCOOK:14,7g

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP