Cho 13 5 gam glyxin H2NCH2COOH tác dụng...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Cho 13,5 gam glyxin (H2NCH2COOH...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Cho 13,5 gam glyxin (H2NCH2COOH) tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được m gam muối. Giá trị của m là

A. 17,64. B. 20,34. C. 20,70. D. 17,46

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

muối NH2CH2COONa = 0,18 x 97 =17,46

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP