Đốt cháy hoàn toàn 16 28 gam este...

Chương 1: Este - Lipit Đốt cháy hoàn toàn 16,28 gam este X cần dùng 0...

0
Chương 1: Este - Lipit

Đốt cháy hoàn toàn 16,28 gam este X cần dùng 0,925 mol O2, thu được CO2 và 13,32 gam H2O. Số đồng phân cấu tạo của X là

A. 2. B. 3. C. 1. D. 4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

BTKL mCO2 = 32,56g

Vậy nC/X= 0,74 nH/X=1,48 nO/X = 0,37

nC:nH:nO = 2:4:1

Vậy este có dạng (C2H4O)n

Ta thấy với n=2 X là C4H8O2 thỏa mãn

Các đồng phân có thể của X là

HCOOC3H7 ( 2đp)

CH3COOC2H5

C2H5COOCH3

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP