Lên men 27 0 gam glucozơ với hiệu...

Chương 2: Cacbohiđrat Lên men 27,0 gam glucozơ với hiệu suất phản ứng...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Lên men 27,0 gam glucozơ với hiệu suất phản ứng là a%. Toàn bộ lượng CO2 sinh ra hấp thụ hết vào nước vôi trong lấy dư, thu được 24,0 gam kết tủa. Giá trị của a là

A. 60%. B. 80%. C. 70%. D. 75%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

C6H12O6 = 2C2H5OH + 2CO2

n CaCO3 = nCO2 =0,24

Vậy n GLuco pư =0,12

H% = 0,12/ 0,15 =80%

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP