Cho các phát biểu sau: a Glucozơ và...

Chương 2: Cacbohiđrat Cho các phát biểu sau: (a) Glucozơ và fructozơ ...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Cho các phát biểu sau:

(a) Glucozơ và fructozơ là đồng phân của nhau.

(b) Nhỏ dung dịch iốt vào dung dịch hồ tinh bột, thấy xuất hiện màu xanh tím.

(c) Saccarozơ cho được phản ứng tráng gương.

(d) Xenlulozơ trinitrat được dùng làm thuốc súng không khói. Các phát biểu đúng là

A. (a),(b),(c). B. (b),(c),(d). C. (a),(c),(d). D. (a),(b),(d).

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP