Đun nóng 67 465 gam este của α-amino...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Đun nóng 67,465 gam este của α-...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Đun nóng 67,465 gam este của α-amino axit X (trong X chứa một nhóm NH2 và một nhóm COOH) với dung dịch NaOH vừa đủ, chưng chất dung dịch sau phản ứng thu được ancol Y có tỉ khối so với metan bằng 2. Cho Y qua bình đựng Na dư, thu được 7,336 lít khí H2 (đktc). Công thức của X là

A. H2NCH2COOH. B. CH3CH(NH2)COOH. C. H2NCH2CH2COOH. D. (CH3)2CHCH(NH2)COOH

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

ancol Y là CH3OH (M =32)

nY = 0,665

Vậy MX= 103( este của Ala và CH3OH)

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP