Thủy phân m gam saccarozơ trong môi trường...

Chương 2: Cacbohiđrat Thủy phân m gam saccarozơ trong môi trường axit...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Thủy phân m gam saccarozơ trong môi trường axit với hiệu suất phản ứng là 90%, thu được hỗn hợp các chất hữu cơ, trong đó glucozơ có khối lượng là 27,0 gam. Giá trị của m là A. 46,17. B. 57,00. C. 51,30. D. 56,70.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Saccarozo = 1gluco + 1 fructo

0,15

Vậy m saccarozo =0,15 x342 /90% =57g

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP