Cho 10 68 gam hỗn hợp X gồm...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Cho 10,68 gam hỗn hợp X gồm hai...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Cho 10,68 gam hỗn hợp X gồm hai amin no đơn chức, kế tiếp trong dãy đồng đẳng tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 17,98 gam muối. Phần trăm khối lượng của amin có khối lượng phãn tử nhỏ hơn trong hỗn hợp X là A. 50,56%. B. 66,29%. C. 33,71%. D. 44,49%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

BTKL mHCL= 0,2

Vậy Mtb= 53,4( C2H5NH2 a mol và C3H7NH2 b mol)

Ta có a+b =0,2

45a +59b =10,68

Vậy a= 0,08 b= 0,12

%C2H5NH2 = 33,71%

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP