Đun nóng 17 76 gam phenyl acrylat với...

Chương 1: Este - Lipit Đun nóng 17,76 gam phenyl acrylat với dung dịc...

0
Chương 1: Este - Lipit

Đun nóng 17,76 gam phenyl acrylat với dung dịch KOH vừa đủ, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Giá trị m là A. 29,04. B. 27,36. C. 25,20. D. 31,2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

muối gồm có C2H3COOK và C6H5OK đều có số mol 0,12 mol

m muối =29,04g

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP