Nhận định nào sau đây là đúng? A...

Chương 1: Este - Lipit Nhận định nào sau đây là đúng? A. Thủy phân vi...

0
Chương 1: Este - Lipit

Nhận định nào sau đây là đúng?

A. Thủy phân vinyl axetat trong môi trường axit thu được axit cacboxylic và ancol.

B. Các triglixerit đều làm mất màu nước Br2.

C. Một este đơn chức, mạch hở, phân tử chứa 2 liên kết π đều làm mất màu nước Br2.

D. Đun nóng benzyl axetat với dung dịch NaOH dư, theo tỉ lệ mol 1 : 2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP