Thực hiện sơ đồ phản ứng sau: 1...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Thực hiện sơ đồ phản ứng sau: (1) ...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Thực hiện sơ đồ phản ứng sau: (1) X (C3H6O3) + NaOH → Y + Z. (2) Y + AgNO3/NH3 → 2Ag. Biết Z là hợp chất hữu cơ đa chức. Nhận định nào sau đây là sai?

A. X là hợp chất hữu cơ tạp chức.

B. X chứa hai nhóm –CH2–.

C. Z hòa tan được Cu(OH)2 ở điều kiện thường tạo phức xanh lam.

D. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol Y thu được 1 mol CO2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

X là HCOOCH2-CH2OH

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP