Đốt cháy hoàn toàn 0 1 mol hỗn...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X gồm CH4, C2H2, C2H4 và C3H6 thu được 4,032 lít CO2 (đktc) và 3,78 gam H2O. Mặt khác 3,87 gam X phản ứng được tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là A. 0,070. B. 0,105. C. 0,045. D. 0,030.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gọi công thức trung bình của X là CxHy

=> nX= nCO2/n X=1,8

y=2H2O/nX=4,2⇒ C1,8H4,2

n X=3,87/(12.1,8+4,2)=0,15

X có độ bất bão hòa

k=(1,8.2 2-4,2)/2 = 0,7

⇒ 1 mol X mất màu 0,7 mol Br2 ⇒ 0,15 mol X mất màu 0,105 mol Br2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP