Chất không có khả năng tham gia phản...

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime Chất không có khả năng tham gia p...

0
Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là

A. Etylenglicol B. Acrilonitrin C. Metyl acrylat D. Vinyl clorua

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP