Hỗn hợp X gồm metyl amin và đimetyl...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Hỗn hợp X gồm metyl amin và đim...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Hỗn hợp X gồm metyl amin và đimetyl amin có tỉ khối so với metan bằng 2,4625. Lấy 7,88 gam X tác dụng với dung dịch HCl loãng, dư thu được m gam muối. Giá trị của m là A. 14,98 B. 14,45 C. 14,27 D. 15,18

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

nX= 7,88/(16 x 2,4625) = 0,2 = nHCl pư ( vì amin đều đơn chức)

BTKL m muối = mX + mHCl =15,18

CHọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP