Phát biểu nào sau đây sai? A Triolein...

Chương 1: Este - Lipit Phát biểu nào sau đây sai? A. Triolein có 3 li...

0
Chương 1: Este - Lipit

Phát biểu nào sau đây sai?

A. Triolein có 3 liên kết Pi trong phân tử. B. Triolein là chất lỏng ở điều kiện thường.

C. Triolein tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được xà phòng và glixerol.

D. Triolein tác dụng với nước brom dư theo tỉ lệ mol 1 : 3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn A vì có 6 lk pi ( 3C=O và 3C=C)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP