Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu cơ...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu cơ...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu cơ X mạch hở, thu được sản phẩm chỉ gồm CO2 và H2O. Tỉ khối của X so với He bằng 11,5. Số chất X thỏa mãn là A. 4 B. 3 C. 5 D. 2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đốt cháy X chỉ thu được CO2 và H2O nên trong X chỉ có thể chứa C,H,O

MX= 46

Các trường hợp có thể của X

C2H6O: C2H5OH, CH3-O-CH3

CH2O2: HCOOH

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP