Dung dịch nào sau đây không có khả...

Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm Dung dịch nào sau đâ...

0
Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm

Dung dịch nào sau đây không có khả năng làm mất tính cứng của nước cứng tạm thời?

A. Na3PO4 B. Na2CO3 C. Ca(OH)2 D. HCl

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP