Nhiệt phân muối nitrat của kim loại nào...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Nhiệt phân muối nitrat của kim loại n...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Nhiệt phân muối nitrat của kim loại nào sau đây thu được kim loại?

A. AgNO3 B. Fe(NO3)3 C. Cu(NO3)2 D. NaNO3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP