Dãy gồm các chất đều phản ứng với...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Dãy gồm các chất đều phản ứng với ...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là

A. Nước brom, axit axetic, dung dịch NaOH. B. Nước brom, axetandehit, dung dịch NaOH.

C. Nước brom, kim loại Na, dung dịch NaOH. D. Dung dịch NaCl, dung dịch NaOH, kim loại Na.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP