Cho sơ đồ chuyển hóa sau theo đúng...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Cho sơ đồ chuyển hóa sau (theo đún...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Cho sơ đồ chuyển hóa sau (theo đúng tỉ lệ mol): (1) X (C4H6O5) + 2NaOH → 2Y + Z (2) Y + HCl → T + NaCl

Nhận xét nào sau đây là đúng:

A. Có hai công thức cấu tạo của X phù hợp với sơ đồ trên. B. Z có tính chất lưỡng tính.

C. Y có khả năng tham gia phản ứng tr|ng gương. D. T tác dụng với Na dư theo tỉ lệ mol 1 : 1

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

X là HO-CH2-COO-CH2COOH

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP