Phát biểu đúng là: A Dùng quỳ tím...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Phát biểu đúng là: A. Dùng quỳ tím...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Phát biểu đúng là:

A. Dùng quỳ tím có thể nhận biết được ba dung dịch glyxin, axit axetic và metyl amin.

B. Dùng phương pháp chiết để tách hai chất lỏng là phenyl amin và ancol etylic.

C. Dùng nước brom có thể nhận biết được ba dung dịch glucozơ, fructozơ và saccarozơ.

D. Khi thay thế H trong nhóm COOH của axit cacboxylic bằng gốc hidrocacbon thu được este

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP