Công thức của crom III oxit là A...

Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng Công thức của crom(III) o...

0
Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng

Công thức của crom(III) oxit là A. CrO B. Cr2O3 C. CrO3 D. Cr(OH)3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP