Cho P2O5 vào dung dịch NaOH loãng dư...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Cho P2O5 vào dung dịch NaOH loãng, ...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Cho P2O5 vào dung dịch NaOH loãng, dư thu được dung dịch chứa các chất tan nào sau đây?

A. Na2HPO4 và NaOH B. NaH2PO4 và Na2HPO4 B. Na3PO4 và NaOH D. Na2HPO4 và Na3PO4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

P2O5 + H2O = H3PO4

NaOH dư + H3PO4 =Na3PO4

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP