Cho phản ứng X + H2SO4 đặc →...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Cho phản ứng X + H2SO4 (đặc) → Fe2(...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Cho phản ứng X + H2SO4 (đặc) → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O. Cho X là các chất trong số các chất sau: Fe2O3, Fe(OH)2, FeCO3, FeS2, Fe3O4 và FeSO4. Số chất X thỏa mãn là A. 3 B. 4 C. 5 D. 2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Các chất thỏa gồm Fe(OH)2, FeS2, Fe3O4, FeSO4

CHọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP