Cho các phản ứng sau: a C +...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Cho các phản ứng sau: (a) C + O2 → ...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Cho các phản ứng sau:

(a) C + O2 → CO2 (b) C + H2O → CO + H2 (c) 3C + 4Al → Al4C3

(d) 3C + CaO → CaC2 + CO (e) ZnO + C → Zn + CO (g) C + CO2 → 2CO

Số phản ứng mà C chỉ đóng vai trò là chất khử là: A. 4 B. 6 C. 5 D. 3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Các pư mà C làm chất khử gồm có a,b,e,g

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP