Cho vinyl axetat tác dụng với H2 xúc...

Chương 1: Este - Lipit Cho vinyl axetat tác dụng với H2 (xúc tác Ni, ...

0
Chương 1: Este - Lipit

Cho vinyl axetat tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) thu được sản phẩm là

A. C2H5COOCH3. B. C2H5COOC2H5. C. CH3COOC2H5. D. HCOOC2H5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP