Trong phân tử chất hữu cơ nào sau...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Trong phân tử chất hữu cơ nào sau ...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Trong phân tử chất hữu cơ nào sau đây có chứa nguyên tố nitơ? A. Triolein. B. Saccarozơ. C. Axit glutamic. D. Xenlulozơ

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP