Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Chất nào sau đây thuộc loại ami...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc một? A. CH3CH2NHCH3. B. (CH3)3N. C. CH3CH2OH. D. (CH3)3CNH2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP