Polime nào sau đây được điều chế bằng...

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime Polime nào sau đây được điều chế ...

0
Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?

A. Policaproamit. B. Polietylen. C. Poli(metyl metacrylat). D. Polistiren.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP