Cho 0 1 mol amin X đơn chức...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Cho 0,1 mol amin X đơn chức tác...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Cho 0,1 mol amin X đơn chức tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 9,55 gam muối. Công thức của X là

A. CH3NH2. B. C2H5NH2. C. C4H9NH2. D. C3H7NH2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

nHCl pư = n amin = 0,1

BTKL m amin= m muối - mHCl =5,9

Vậy M amin= 59 (C3H7NH2)

CHọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP