Công thức cấu tạo của axit amioaxetic là...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Công thức cấu tạo của axit amio...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Công thức cấu tạo của axit amioaxetic là

A. H2N-CH2-CH2-COOH. B. CH3-CH(NH2)-COOH. C. (CH3)2CH-CH(NH2)-COOH. D. H2N-CH2-COOH

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP