Hợp chất hữu cơ nào sau đây có...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Hợp chất hữu cơ nào sau đây có tồn...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Hợp chất hữu cơ nào sau đây có tồn tại đồng phân hình học?

A. CH2=CH2. B. CH3COOCH=CH2. C. CH3-CH=CH-CH3. D. CH2=C(CH3)COOCH3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP