Lên men m gam glucozơ với hiệu suất...

Chương 2: Cacbohiđrat Lên men m gam glucozơ với hiệu suất phản ứng là...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Lên men m gam glucozơ với hiệu suất phản ứng là 90%, toàn bộ lượng khí CO2 sinh ra hấp thụ hết vào 240 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch gồm hai muối có khối lượng 18,3 gam. Gía trị m là

A. 22. B. 12,0. C. 24,0 D. 21,0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Muối gồm có Na2CO3 (a mol) và NaHCO3 (b mol)

Ta có 106a + 84b = 18,3

2a +b = 0,24

Vậy a= 0,03 b= 0,18

Vậy nCO2 = 0,21mol

Gluco = 2C2H5OH + 2CO2

Vậy m Glu = 0,21/2 / 90% x 180=21

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP