Hợp chất hữu cơ X có công thức...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Hợp chất hữu cơ X có công thức ...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử là C3H7NO2, tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng sinh ra khí Y nhẹ hơn không khí. Tên gọi của X là

A. Vinylamoni fomat. B. Amoni acrylat. C. Axit 2-aminopropionic. D. Amoni propionat.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

X + NaOH thu khí

Vậy X là muối amoni của axit cacboxylic

Y nhẹ hơn kk Vậy Y là NH3

X là C2H3COONH4

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP