Este X có công thức phân tử C5H8O4...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Este X có công thức phân tử C5H8O4...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Este X có công thức phân tử C5H8O4. Thủy phân X trong dung dịch NaOH thu được hai ancol. Axit tạo nên X là

A. Axit axetic. B. axit malonic. C. Axit oxalic. D. Axit fomic

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

este tạo ra được 2 ancol khác nhau nên axit phải là axit 2 chức nên số C của axit >=2

Vậy Số C của ancol phải <= 3

Vậy 2 ancol là CH3OH và C2H5OH và axit là (COOH)2

CHọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP