Kết luận nào sau đây đúng? A Những...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Kết luận nào sau đây đúng? A. Nhữn...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Kết luận nào sau đây đúng?

A. Những chất có tính chất hóa học tương tự nhau là những chất đồng đẳng.

B. Đồng phân là những chất có cùng công thức phân tử nhưng khác nhau về công thức cấu tạo.

C. Những chất có cùng khối lượng phân tử là những chất đồng phân.

D. Những chất khác nhau có cùng công thức phân tử được gọi là những chất đồng phân

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP