Tiến hành thí nghiệm với các dung dịch...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Tiến hành thí nghiệm với các dung ...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Tiến hành thí nghiệm với các dung dịch X, Y, Z và T. Kết quả được ghi ở bảng sau: Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng Y Quỳ tím Quỳ chuyển sang màu xanh X, Z Dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng Tạo kết tủa Ag T Dung dịch Br2 Kết tủa trắng Z Cu(OH)2 Tạo dung dịch màu xanh lam X, Y, Z, T lần lượt là: A. Glucozơ, lysin, etyl fomat, anilin. B. Etyl fomat, lysin, glucozơ, phenol. C. Etyl fomat, lysin, glucozơ, axit acrylic. D. Lysin, etyl fomat, glucozơ, anilin.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Phương pháp: Dựa vào tính chất hóa học của các chất để chọn ra đáp án thỏa mãn đề bài. Hướng dẫn giải: Etyl fomat không thỏa mãn Z vì không tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam => loại A Axit acrylic không thỏa mãn T vì không tạo kết tủa trắng với Br2 => loại C

Lysin không thỏa mãn X vì không tạo được kết tủa Ag khi tác dụng với AgNO3/NH3 => loại D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP