Nhận định nào sau đây là sai? A...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Nhận định nào sau đây là sai? A. X...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Nhận định nào sau đây là sai?

A. Xenlulozơ là chất rắn hình sợi, màu trắng, không tan trong nước.

B. Cho dung dịch NaOH dư vào phenylamoni clorua, đun nóng, thấy dung dịch phân lớp.

C. Các peptit đều cho phản ứng màu biurê. D. Geranyl axetat có mùi hoa hồng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP