Xà phòng hóa chất nào sau đây thu...

Chương 1: Este - Lipit Xà phòng hóa chất nào sau đây thu được glixero...

0
Chương 1: Este - Lipit

Xà phòng hóa chất nào sau đây thu được glixerol? A. Metyl axetat. B. Tristearin. C. Metyl fomat. D. Benzyl axetat

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải: Xà phòng hóa chất béo thu được glixerol.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP