Thủy phân hoàn toàn một tripeptit X mạch...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Thủy phân hoàn toàn một tripept...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Thủy phân hoàn toàn một tripeptit X mạch hở, sản phẩm thu được gồm glyxin và alanin. Số công thức cấu tạo có thể có của X là

A. 6. B. 4. C. 5. D. 3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Các trường hợp có thể của X:

Gly-Gly-Ala

Gly-Ala-Gly

Ala-GLy- Gly

Gly-ala-ala

ala-gly-ala

ala-ala-gly

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP