Hiện tượng xảy ra khi cho giấy quỳ...

Chương 8: Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ Hiện tượng xảy ra khi cho giấy ...

0
Chương 8: Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ

Hiện tượng xảy ra khi cho giấy quỳ khô vào bình đựng khí amoniac là

A. Giấy quỳ mất màu. B. Giấy quỳ chuyển sang màu xanh. C. Giấy quỳ chuyển sang màu đỏ. D. Giấy quỳ không chuyển màu.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải: NH3 không làm đổi màu giấy quỳ khô

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP